Scroll Top

Piscines “especials”

SOLUCIONS FIXCER PER RENOVAR PISCINES

Com escollir el producte adequat?

Com més específic sigui el producte i el sistema constructiu, millor resultat obtindràs. A continuació trobareu les solucions FIXCER més sol·licitades per renovar piscines. Consulteu-nos si el vostre cas és diferent i us ajudarem a trobar una solució personalitzada.

Com escollir el producte adequat?

Com més específic sigui el producte i el sistema constructiu, millor resultat obtindràs. A continuació trobareu les solucions FIXCER més sol·licitades per renovar piscines. Consulteu-nos si el vostre cas és diferent i us ajudarem a trobar una solució personalitzada.

GUIA DE PRODUCTES

COM RENOVAR PISCINES DE POREXPAN AMB CERÀMICA

Impermeabilitzar
i protegir

Aquest tipus de piscines se subministren en blocs de poliestirè expandit. Els blocs s’encaixen els uns amb els altres per donar forma a la piscina. A continuació es formigonen formant una estructura estable. La piscina tindrà una “pell” al seu interior aïllant tèrmicament. Enganxar ceràmica sobre aquesta fràgil “pell” és el nostre repte.

Amb la nostra solució FIXMAX S2 GEL i la malla NET-MORTER-110 formem una capa damunt del poliestirè expandit obtenint una superfície idònia per rebre la impermeabilització primer i després el revestiment final.

Impermeabilizar
y proteger

Este tipo de piscinas se suministran en bloques de poliestireno expandido.Los bloques se encajan unos con otros para dar forma a la piscina. A continuación se hormigonan formando una estructura estable. La piscina tendrá una “piel” en su interior aislante térmicamente. Pegar cerámica encima de ésta frágil “piel” es nuestro reto.

Con nuestra solución FIXMAX S2 GEL y la malla NET-MORTER-110 formamos una capa encima del poliestireno expandido obteniendo una superficie idónea para recibir la impermeabilización primero y después el revestimiento final.

BANDA SOLAPES

BANDA SOLAPES

COM RENOVAR PISCINES DE POLIÈSTER AMB CERÀMICA

El sistema
per enganxar
sobre polièster

El polièster és rígid i flexible alhora. Amb una absorció molt baixa,

la superfície és llisa i a més pot presentar fenòmens d’osmosi. No és un suport senzill.

La nostra solució PROFESSIONAL PX ofereix la màxima garantia de subjecció i resistència química sobre el polièster

Abans de començar

La preparació del suport és tan important com el producte. Cal assegurar-se que no quedi pols del poliment. La pols és un gran enemic dels adhesius.

El sistema
per enganxar
sobre polièster

El polièster és rígid i flexible alhora. Amb una absorció molt baixa,

la superfície és llisa i a més pot presentar fenòmens d’osmosi. No és un suport senzill.

La nostra solució PROFESSIONAL PX ofereix la màxima garantia de subjecció i resistència química sobre el polièster

Abans de començar

La preparació del suport és tan important com el producte. Cal assegurar-se que no quedi pols del poliment. La pols és un gran enemic dels adhesius.

COM RENOVAR PISCINES DE PVC ENGANXAT AMB CERÀMICA

La ceràmica és
una protecció
excel·lent per a
piscines de liner

La solució a base de productes Epoxi és el millor sistema per enganxar ceràmica sobre PVC.

Amb la nostra solució ELASTICER, el component epoxídic aporta gran adherència i el component poliuretànic aporta gran elasticitat.

ELASTICER és l’adhesiu ideal per enganxar rajoles sobre PVC enganxat o sobre altres suports que puguin estar sotmesos a vibracions.

La ceràmica és
una protecció
excel·lent per a
piscines de liner

La solució a base de productes Epoxi és el millor sistema per enganxar ceràmica sobre PVC.

Amb la nostra solució ELASTICER, el component epoxídic aporta gran adherència i el component poliuretànic aporta gran elasticitat.

ELASTICER és l’adhesiu ideal per enganxar rajoles sobre PVC enganxat o sobre altres suports que puguin estar sotmesos a vibracions.

COM RENOVAR PISCINES DE POLIUREA

Escull un adhesiu
per enganxar de
manera segura
i estable
la ceràmica

Amb la poliurea s’aconsegueix una impermeabilització estanca, però és un material que repel·leix els adhesius de base cimentosa. El secret per revestir-lo amb ceràmica és aplicar un adhesiu poderós. FIXADUR és la nostra solució per enganxar ceràmica sobre poliurea amb total garantia.

FIXADUR ofereix una adherència extraordinària i està especialment indicat per enganxar sobre suports tan difícils com la poliurea.

Escull un adhesiu
per enganxar de
manera segura
i estable
la ceràmica

Amb la poliurea s’aconsegueix una impermeabilització estanca, però és un material que repel·leix els adhesius de base cimentosa. El secret per revestir-lo amb ceràmica és aplicar un adhesiu poderós. FIXADUR és la nostra solució per enganxar ceràmica sobre poliurea amb total garantia.

FIXADUR ofereix una adherència extraordinària i està especialment indicat per enganxar sobre suports tan difícils com la poliurea.

COM RENOVAR PISCINES D’ACER GALVANITZAT

Substituir el liner
per un acabat
ceràmic

Les piscines d’acer galvanitzat solen acabar-se amb un liner de PVC flotant.

El liner és poc resistent als raigs UV i a l’atac químic de l’aigua. La durabilitat s’estima al voltant dels 10 anys.

Quan el liner s’ha deteriorat podem substituir-lo o aplicar la solució Fixcer definitiva amb un acabat ceràmic.

Substituir el liner
per un acabat
ceràmic

Les piscines d’acer galvanitzat solen acabar-se amb un liner de PVC flotant.

El liner és poc resistent als raigs UV i a l’atac químic de l’aigua. La durabilitat s’estima al voltant dels 10 anys.

Quan el liner s’ha deteriorat podem substituir-lo o aplicar la solució Fixcer definitiva amb un acabat ceràmic.

BANDA SOLAPES