Scroll Top

Platges de les piscines

SOLUCIONS FIXCER PER CONSTRUIR
LES PLATGES DE LES PISICNES

Com construir les platges de les piscines amb èxit?

Aquests són els 6 punts essencials per executar
correctament la platja d’una piscina.
Pren nota!

Construcció de la solera base
Segellat de les juntes de moviment
Recrescuts de morter per realitzar els pendents
Impermeabilització i col.locació de la ceràmica
Rejuntat de la ceràmica antilliscant
Segellat de les juntes de dilatació

GUIA DE PRODUCTES

RECRECUTS DE MORTER

Descobreix
com fer
pendents
a la platja:

El gruix final del recrescut de morter anirà en funció del càlcul dels pendents i de la necessitat o no d’aïllar tèrmicament la solera amb poliestirè extrusionat. La direcció facultativa determinarà aquests gruixos respectivament.

Descobreix
com fer
pendents
a la platja:

El gruix final del recrescut de morter anirà en funció del càlcul dels pendents i de la necessitat o no d’aïllar tèrmicament la solera amb poliestirè extrusionat. La direcció facultativa determinarà aquests gruixos respectivament.

COM IMPERMEABILITZAR LA PLATJA

L’objectiu
és
aconseguir
la màxima
estanqueïtat

Et proposem les dues solucions que per la nostra llarga experiència ofereixen més garanties. No oblidis que la platja de la piscina està exposada a l’aigua i al sol i és molt important protegir-la per augmentar-ne la durada i l’estètica:

IMPERMEABILITZACIÓ
ACRÍLICA

IMPERMEABILITZACIÓ
AMB LAMINA PROOF

L’objectiu
és
aconseguir
la màxima
estanqueïtat

Et proposem les dues solucions que per la nostra llarga experiència ofereixen més garanties. No oblidis que la platja de la piscina està exposada a l’aigua i al sol i és molt important protegir-la per augmentar-ne la durada i l’estètica:

IMPERMEABILITZACIÓ
ACRÍLICA

IMPERMEABILITZACIÓ
AMB LAMINA PROOF

HIDROFACIL: LA IMPERMEABILITZACIÓ ACRÍLICA RÀPIDA I CONTÍNUA

LÀMINA PROOF: LA IMPERMEABILITZACIÓ PRÀCTICA I SEGURA

BANDA SOLAPES

BANDA SOLAPES ELÁSTICA

BANDA ESQUINAS

COM ENGANXAR LA CERÀMICA

El secret
d’una col·locació
perfecta

Col·locar la ceràmica amb el producte adequat és una decisió clau per aconseguir la màxima durabilitat i resistència del paviment. Seguiu el pas a pas del procés de col·locació perquè l’acabat final sigui perfecte.

CONSULTA ELS NOSTRES VÍDEOS
D’INSTAL·LACIÓ PAS A PAS

El secret
d’una col·locació
perfecta

Col·locar la ceràmica amb el producte adequat és una decisió clau per aconseguir la màxima durabilitat i resistència del paviment. Seguiu el pas a pas del procés de col·locació perquè l’acabat final sigui perfecte.

CONSULTA ELS NOSTRES VÍDEOS
D’INSTAL·LACIÓ PAS A PAS

COM REJUNTAR LA CERÀMICA ANTILLISCANT

Quines propietats ha d’oferir la junta ideal?

– Estable davant dels raigs UV
– Color sòlid
– Hidròfuga
– Resistent al trànsit de vianants
– Flexible
– Súper resistent a l’abrasió per suportar la pluja i el clima a l’exterior.

L’elecció correcta del tipus de junta, segons les condicions de cada projecte, és essencial per aconseguir un acabat perfecte.

Quines propietats ha d’oferir la junta ideal?

– Estable davant dels raigs UV
– Color sòlid
– Hidròfuga
– Resistent al trànsit de vianants
– Flexible
– Súper resistent a l’abrasió per suportar la pluja i el clima a l’exterior.

L’elecció correcta del tipus de junta, segons les condicions de cada projecte, és essencial per aconseguir un acabat perfecte.

CIMENTOSA

EPOXI

COM SEGELLAR LES JUNTES DE DILATACIÓ

Com segellar de
forma elàstica
una junta de
moviment

La ubicació i el traçat de les juntes de dilatació del revestiment ceràmic coincideix sempre amb la ubicació d’una junta de moviment.

Per segellar aquestes juntes de forma elàstica, farem servir segelladors que compleixin la norma EN ISO 11600 i UNE-EN 15651, parts 1 a 5.

CONSULTA EL NOSTRE BLOC I DESCOBREIX COM DEFINIR, CALCULAR I REALITZAR LES JUNTES DE DILATACIÓ

Com segellar de
forma elàstica
una junta de
moviment

La ubicació i el traçat de les juntes de dilatació del revestiment ceràmic coincideix sempre amb la ubicació d’una junta de moviment.

Per segellar aquestes juntes de forma elàstica, farem servir segelladors que compleixin la norma EN ISO 11600 i UNE-EN 15651, parts 1 a 5.

CONSULTA EL NOSTRE BLOC I DESCOBREIX COM DEFINIR, CALCULAR I REALITZAR LES JUNTES DE DILATACIÓ