Adhesius sota aigua

  • PX UNDERWATER és un adhesiu específic que polimeritza amb presència contínua d'aigua o sense. Recomanem utilitzar-lo per enganxar i rejuntar peces individuals de mosaic vitreo sota l'aigua.
 
  • PX UNDERWATER permet enganxar peces individuals, és a dir que estiguin envoltades d'altres peces que actuaran com a ancoratge de la nova peça enganxada.
 
  • PX UNDERWATER és un producte 2 en 1: amb l'excés de material que sobresurti per les juntes farem el rejuntat.