Canaleta de dutxa

La CANALETA DE DUTXA FIXCER és el complement ideal de la LAMINA PROOF per als plats ceràmics. Disponible en 5 acabats, 4 colors diferents i 7 longituds.

  • Totes les reixetes estan construïdes amb acer inoxidable AISI 304 amb un gruix de 1,5 mm i la seva amplada és de 60 mm.
  • La CANALETA DE DUTXA FIXCER es pot aplicar a platges de piscines, vestidors i dutxes, tant en obra pública com privada.

Recomanacions

  • Per instal·larla en obra nova, cal col·locar l'embornal MAX de 72 mm de gruix per complir la normativa vigent.
  • Per instal·larla en projectes de rehabilitació no cal complir la normativa i per això és possible col·locar l'embornal MAX de 72 mm o, si no n'hi ha, l'embornal SMALL de 48 mm de gruix.