Ciments tipus C2S1

  • És un adhesiu de ciment flexible.
  • Els Ciments tipus C2S1 es poden aplicar directament sobre forjat, solera o llosa de formigó.
  • Indicat per aplicar sobre suports que es poden deformar o dilatar.
  • Es pot utilitzar sobre una gran diversitat de suports.
  • És molt recomanable realitzar la tècnica del doble encolat, que consisteix a aplicar ciment–cola tant al revers de la peça com al suport.