Eines

L'ús de les eines correctes és la clau de l'èxit: un cop heu escollit el producte adequat, heu d'aplicarlo correctament. Utilitzar l'eina adequada és imprescindible per obtenir el resultat desitjat.

Hi ha una eina FIXCER per a cada fase de la col·locació:

  • Per a la barreja del ciment: utilitza un batedor helicoidal acoblat a un trepant elèctric durant 3 minuts. Així aconseguim que tots els additius quedin repartits uniformement.
  • Per a l'estesa del ciment cola: utilitza una llana dentada de mesura de dents d'acord amb la mida de la peça a col·locar. Aconseguirem un contacte total ceràmicacimentsuport.
  • Per a l'estesa del material de juntes: utilitza la llana de goma dura FIX–ESPATULA DE GOMA. Només així el producte de juntes penetrarà fins al fons de la junta.
  • Per a la neteja del rejuntat: utilitza la llana FIX–LLANA DE NETEJAR. És una eina rígida que permet netejar la ceràmica sense buidar les juntes.