Impermeabilització amb làmina

L´'aplicació del sistema LAMINA PROOF pas a pas garanteix l´'etanquitat total de la piscina. La impermeabilització amb LAMINA PROOF també és la més recomanable a espais tan exigents com les terrasses d'àtics. Les seves característiques destacades són:

  • És una làmina tri–capa. Es compon d'una capa de polipropilè base, més una capa de polietilè modificat de baixa densitat i una darrera capa també de polipropilè.
  • La seva configuració és tan específica que permet enganxarla al suport amb un ciment cola per col·locar directament la ceràmica a sobre amb l'adhesiu adequat i sense que calgui fer cap altra capa intermèdia.
  • És 100% estanca a l'aigua dolça, clorada i salada.
  • El sistema tricapa proporciona una resistència a l'esquinçament molt superior a qualsevol altre sistema d'impermeabilització.
  • Gràcies als seus elevats valors d'elongació, és una làmina ideal per pontejar fissures en suports esquerdats o simplement inestables.
  • La capa intermèdia de polietilè aporta a la làmina una total resistència química als àlcalis i una elevadíssima resistència als àcids en dilució.

DESCARREGAR CATÀLEG LÀMINA PROOF