Impermeabilització amb làmines autoadhesives

LAMINA STEEL és una làmina flexible impermeable autoadhesiva ideal per impermeabilitzar piscines d'acer galvanitzat, piscines inoxidables i piscines de polipropilè. LAMINA STEEL ofereix les mateixes propietats que el sistema LAMINA PROOF i aporta la diferència de ser autoadhesiva. Les seves característiques destacades són:

  • És una làmina tri–capa autoadhesiva formada per un adhesiu de cautxú sintètic + dues capes de polietilè + una capa de polipropilè amb un tèxtil especial que permet la col·locació de la ceràmica amb ciment cola sense cap capa intermèdia.
  • És 100% estanca a l'aigua dolça, clorada i salada.
  • El sistema tricapa proporciona una resistència a l'esquinçament molt superior a qualsevol altre sistema d'impermeabilització