Impermeabilitzacions cimentoses

HIDROFIX

  • La solució flexible, ideal per a la impermeabilització de piscines soterrades.
IMPERTOT
  • La solució super flexible, ideal per a la impermeabilització de piscines soterrades o amb cert moviment.
HIDROELASTIC
  • La solució super elàstica, perfecta per a la impermeabilització de piscines registrables.