Juntes de dilatació

Tots els materials de construcció presenten un coeficient de dilatació que varia segons la temperatura. Els materials es dilaten o contrauen i generen tensions. Les juntes de dilatació serveixen per absorbir aquestes tensions i evitar la formació d'esquerdes, fissures i desperfectes en el futur.

La instal·lació i el disseny adequats de les juntes de dilatació són essencials per garantir l'estabilitat i la durabilitat a llarg termini de les estructures. L'objectiu principal és controlar i gestionar els moviments naturals de la construcció de manera que no n'afectin negativament la integritat.

Per realitzar les juntes de dilatació, s'utilitzen materials específics que n'assegurin la durabilitat i el rendiment. FIXCER us ofereix diferents solucions per a cada funció.

Si necessites saber com definir, calcular i realitzar les juntes de dilatació, visita el nostre bloc