Bandes elàstiques

Per sellar amb la màxima garantia i amb un 100% d'estanquitat les juntes de construcció i dilatació proposem una solució pràctica i molt fàcil d'aplicar: FIX-TAPE.

  • FIX TAPE és una banda elàstica termoplàstica elastomèrica per al segellat de juntes amb moviment i juntes de dilatació.
  • La seva extraordinària elasticitat, 600%, absorbeix tots els moviments diferencials entre les diferents estructures de formigó i assegura l'estanquitat de la junta de dilatació.