Fons de juntes

  • A FIXCER et proposem fer servir el SELLALASTIC per a la realització de les juntes de dilatació en exteriors i la SILICONA NEUTRA en interiors.
  • SELLALASTIC és una massilla de poliuretà elàstica, molt adhesiva, impermeable i disponible en diversos colors. A més, es pot repintar amb el mateix color del parament per dissimularla al cent per cent.
  • SILICONA NEUTRA és una massilla de silicona elàstica, molt adhesiva, impermeable i disponible en diversos colors. SILICONA NEUTRA no té VOC's de manera que no fa olor i és ideal per al seu ús en interior