Làmines freàtiques

A la construcció en general i a la construcció de piscines en particular, i per prevenir la pressió negativa recomanem utilitzar la LÀMINA FREÀTICA de FIXCER. Es col·loca abans de la realització dels forjats de formigó, de manera que evitarem l'entrada d'aigua a l'interior per pressió negativa.

La LÀMINA FREÀTICA de FIXCER ofereix les següents característiques destacades:

  • És una membrana multicapa de molt fàcil instal·lació.
  • És impermeable per a la protecció d'estructures subterrànies de formigó a l'àmbit residencial, industrial ia piscines.
  • És apta per a habitatges, centres comercials, obres públiques i, en general, per a qualsevol obra que requereixi un contacte continu entre la làmina i l'estructura.
  • És una làmina certificada i homologada amb el segell CE segons la norma DIN EN 13967, cosa que assegura la total estanquitat a pressió negativa.

LÀMINA FREÀTICA de FIXCER a més de ser útil en la construcció de piscines ofereix molts altres usos. Tria la LÀMINA FREÀTICA de FIXCER per a:

  • Construcció de piscines
  • Estructures soterrades com a soterranis, tancs, sistemes de purificació, túnels, aparcaments subterranis en edificis d'habitatges, hospitals o indústries.
  • Protecció de les fonamentacions de formigó contra el remuntador de l'aigua degut a un alt nivell freàtic del terreny.