Làtex adhesius i impermeables

  • LATEFIX és la Solució FIXCER per millorar el ciment per al rejuntat. S´utilitza barrejat amb FIXCOLOR en substitució de l´aigua. LATEFIX aconsegueix millor impermeabilitat, adherència, compacitat i resistència a la compressió i flexo tracció.
  • PRIMFIX és la solució FIXCER que millora els ponts d'unió. PRIMFIX barrejat amb ciment pur serveix com a Pont d'Unió. PRIMFIX barrejat amb morters hidràulics, millora la seva flexibilitat, impermeabilitat, adhesió i resistències a la compressió i la tracció.