Protecció del formigó

És molt recomanable aplicarhi com a capa d'acabat, una pintura protectora. Evitarà l'entrada d'humitat al formigó, la carbonatació posterior i una nova oxidació del ferro. És una mesura bàsica de protecció per aconseguir la màxima durabilitat a les nostres estructures de formigó armat.