Reparació del formigó

En general, la degradació del formigó comença per l'oxidació de l'estructura de ferro. Succeeix quan la humitat s'introdueix a través del formigó i en arribar al ferro de l'estructura ho oxida. L'òxid provoca que la secció del ferro augmenti de volum, ocasionant una pressió des de l'interior que acaba trencant i desprendre la capa cobreix–ferro del formigó.

Com reparar el formigó deteriorat?

La solució FIXCER per reparar el formigó presenta 2 fases: passivar i reparar.

1.– Passiu els ferros. Els primers actuals, com el FIXREPAR ANTIOXID o l'ANTIOXID LIQUID, aplicats amb brotxa directament sobre l'òxid, ho estabilitzen, evitant així futures corrosions. Aquest mètode de protecció es defineix tècnicament com a passivació anòdica.

2.– Reparar per regenerar el formigó desprès. És imprescindible fer servir morters preparats específicament per a aquesta tasca i que compleixin una sèrie de requisits molt importants: elevades resistències mecàniques, retracció controlada, un mòdul d'elasticitat el més similar al del formigó i, de naturalesa alcalina per protegir les armadures. El nostre FIXREPAR R2 o el FIXREPAR R4 compleixen aquestes especificacions i aporten avantatges com: excel·lent adhesió, elevadíssima resistència a l'abrasió i fàcil treballabilitat, fins i tot sense fer servir encofrats.