Netejadors decapants

Són productes formulats per ajudar a eliminar restes seques d'epoxi o pintures com els grafits.

EPOXI CLEANER

  • Netejador–detergent de restes seques de rejuntades amb epoxi.
  • Ideal per a la neteja final d'obra després d'aplicar CERPOXI o PROFESIONAL PX.
  • Amb EPOXI CLEANER podem eliminar les restes d'epoxi seques de qualsevol morter epoxi usat per al rejuntat de plaquetes industrials, antilliscants, rústiques o amb relleu.
  • Paviments, revestiments, tant a interiors com a exteriors, a piscines, sobre gres, fang, porcellànics, marbres, granits, vidre.

FIXGRAF STONE

  • És un producte decapant indicat per eliminar grafits, pintura i gomes, de superfícies prou no pretractades prèviament amb antigrafiti. També és útil per eliminar restes d'epoxi.