Recrescuts de morter

  •  Un recrescut de morter és una capa addicional de morter que s'aplica sobre una superfície existent, ja sigui a terres o parets, amb el propòsit d'anivellar o corregir irregularitats.
  •  En el cas de sòls, el recrescut de morter s'utilitza per crear una superfície uniforme i anivellada sobre la qual es puguin col·locar posteriorment altres materials, com ara rajoles. A més de corregir desnivells, el recreix de morter pot ajudar a millorar la resistència i la durabilitat de la superfície.
  •  Per dur a terme el procés de recrescut de morter, es barreja un morter específic i s'aplica sobre la superfície existent. Després que el morter hagi forjat i endurit, s'obté una superfície anivellada i llesta per rebre els acabats finals.
  •  Aquest procediment és comú en la construcció per assegurar que les superfícies siguin planes i uniformes abans d'instal·lar elements com ara terres, rajoles o revestiments.