FUGA-STOP MINI 20 x 10 mm

Cordó hidroexpansiu per al segellat segur de juntes fredes o de formigonat a piscines, dipòsits, estanys i estructures en general.

 • Junta de bentonita modificada
 • Prevenció de fuites molt efectiva
 • Màxima seguretat.
 • Cost mínim.
 • No reacciona a la humitat del formigó durant l’encofrat.
 • S’expandeix quan rep aigua directament per algun costat i actua només a la zona per la que procedeix l’aigua, segellant la fissura.
 • Ofereix la màxima precisió davant d’altres tipus de juntes que reaccionen amb l’aigua una sola vegada i reaccionen tota la massa sense discriminar la zona afectada.
 • MASTIC MS és l’adhesiu ideal per obtenir una subjecció perfecta del FUGA-STOP 20x10mm.

Eco diseño
fixcer-material-construccion-recursos

Tots els productes Fixcer són respectuosos amb el medi ambient. Fixcer fabrica amb els paràmetres de la construcció sostenible i compleix la norma EN14.001 per reduir l’impacte mediambiental.

Ver vídeo
Materiales de Construcción
Materiales de Construcción
Declaración de Prestaciones
Materiales de Construcción

Tots els productes Fixcer són respectuosos amb el medi ambient. Fixcer fabrica amb els paràmetres de la construcció sostenible i compleix la norma EN14.001 per reduir l’impacte mediambiental.

CAMPS D’APLICACIÓ

 • A la construcció, les juntes de treball suposen un risc per a una possible filtració d’aigua. L´ús d´aquest cordó hidroexpansiu ens assegura que si l´aigua es filtra per una d´aquestes juntes acabarà per arribar al FUGA-STOP i aquest expandirà evitant la progressiva pèrdua d´aigua.
 • És apte per a juntes de construcció, juntes fredes, murs pantalla, juntes de formigonat, etc.
 • També es pot aplicar als passa tubs, per evitar les sempre previsibles fuites entre la unió de PVC i formigó, o a les unions acer-formigó.
 • Aplicable tant en vertical com en horitzontal.
 • Presenta una efectivitat total en plantes de depuració d’aigua, pàrquings, dipòsits d’aigua potable, PISCINES, obres del metro, plantes d’aigües residuals, i en general a totes les obres amb pressions d’aigua molt elevades.
 • És ideal per a juntes delicades en túnels, sèquies, galeries, dics, obres hidràuliques.
 • Es pot aplicar a formigons que continguin productes químicament agressius o aigua de mar.

COM S’APLICA

Abans d’aplicar FUGA-STOP MINI 20x10mm recomanem:

 • Tots els suport de contacte estaran perfectament secs i seran sempre resistents, sòlids, nets de pols, pintura, ceres, olis i greixos.

Aplicació bàsica de FUGA-STOP MINI 20x10mm:

 • Col·loquem el FUGA-STOP MINI com un anell al voltant del tub i a la meitat del mur.
 • Adherim FUGA-STOP MINI amb l’adhesiu especial MASTIC MS.
 • Ens assegurem que al voltant de FUGA-STOP MINI hi haurà un mínim de 4 cm de gruix de formigó.
 • Descarrega la Fitxa tècnica de FUGA-STOP MINI per consultar tots els detalls tècnics i fer una aplicació correcta i segura.

COM RECICLAR

 • Utilitza els contenidors de reciclatge de cartró i paper per rebutjar els sacs no útils i buits.
 • Utilitza els contenidors de reciclatge de plàstic per als envasos plàstics no útils i buits.
 • Les restes de morter i materials sobrants d’obra s’han de rebutjar als punts verds de cada localitat.

VIDEOS

PRODUCTES RELACIONATS

Item added to cart View Cart Checkout