LAMINA FREATICA

Membrana multi-capa de molt FÀCIL instal·lació, per evitar les pujades d’humitat degudes a aigües subterrànies als fonaments de formigó.

 •  Làmina tri-capa composta per 1) Membrana de Poliolefina FPO flexible 2) Capa de cobertura de polipropilè punxonat teixit-no-teixit, 3) Banda lateral autoadhesiva de goma de butil, ultra-elàstica.
 • Certificada i homologada amb el segell CE d’acord amb la norma DIN EN 13967.
 • Aconsegueix un segellat total en combinació amb el formigó fresc, evitant l’aparició d’humitats a l’interior de la casa per capil·laritat o filtracions fins i tot amb aigua a pressió negativa.
 • Molt econòmica.
 • Fàcil d’usar.
 • No cal usar cap tipus d’adhesiu ni segellador.
 • Solució ideal.

fixcer-producto-cat-eco-diseno
fixcer-producto-cat-recursos

Tots els productes Fixcer són respectuosos amb el medi ambient. Fixcer fabrica amb els paràmetres de la construcció sostenible i compleix la norma EN14.001 per reduir l’impacte mediambiental.

fixcer-recursos-cat-ver-video
fixcer-recursos-cat-ficha-tecnica
fixcer-recursos-cat-hoja-seguridad
fixcer-recursos-cat-declaracion-prestaciones
fixcer-recursos-cat-resistencias-quimicas

Tots els productes Fixcer són respectuosos amb el medi ambient. Fixcer fabrica amb els paràmetres de la construcció sostenible i compleix la norma EN14.001 per reduir l’impacte mediambiental.

CAMPS D’APLICACIÓ

 • Estructures soterrades, soterranis, pàrquings, piscines, edificis d’habitatges, hospitals, indústries, etc.
 • Protecció dels fonaments de formigó contra la pujada d’aigua degut a un alt nivell freàtic del terreny.

COM S’APLICA

Abans d’instal·lar LÀMINA FREÀTICA recomanem:

 • La superfície on col·locarem la làmina pot ser un encofrat de fusta, un formigó de neteja o un suport de grava.
 • En tots els casos haurà de ser resistent, net de qualsevol element tallant o especialment punxant i sec. 
 • Descarrega la Fitxa tècnica de LÀMINA FREÀTICA per consultar el Pas a Pas de la instal·lació i tots els detalls tècnics per fer una aplicació correcta i segura.

COM RECICLAR

 • Utilitza els contenidors de reciclatge de cartró i paper per rebutjar els sacs no útils i buits.
 • Utilitza els contenidors de reciclatge de plàstic per als envasos plàstics no útils i buits.
 • Les restes de morter i materials sobrants d’obra s’han de rebutjar als punts verds de cada localitat.

PRODUCTES RELACIONATS

Item added to cart View Cart Checkout