FIX-REPAR R2

Morter predosificat d’assecatge ràpid per a la reparació i sanejament del formigó.

 •  FIX-REPAR R2 és un morter modificat amb resines d’alta resistència i qualitat, de retracció controlada, fibro-reforçat i d’assecatge ràpid.
 • Elevadíssimes resistències mecàniques de flexió i compressió.
 • Fàcil treballabilitat amb el paletí i fàcil allisat amb la llana fina.
 • Excel·lent adhesió.
 • Elevadíssima resistència a l’abrasió.
 • Resistència a la intempèrie.
 • Amb una base tècnica de flexibilitat, que en permet l’ús en totes les aplicacions especificades.
 • Característiques fisicomecàniques molt similars a les del formigó: elasticitat, permeabilitat.
 • Gran adherència a la majoria dels materials de la construcció: formigó, pedra, maó.
 • Elevadíssima resistència al desgast.
 • Total antidespenjament.
 • Com que és de naturalesa alcalina, protegeix les armadures.

Eco diseño
fixcer-material-construccion-recursos

Tots els productes Fixcer són respectuosos amb el medi ambient. Fixcer fabrica amb els paràmetres de la construcció sostenible i compleix la norma EN14.001 per reduir l’impacte mediambiental.

Ver vídeo
Materiales de Construcción
Materiales de Construcción
Declaración de Prestaciones
Materiales de Construcción

Tots els productes Fixcer són respectuosos amb el medi ambient. Fixcer fabrica amb els paràmetres de la construcció sostenible i compleix la norma EN14.001 per reduir l’impacte mediambiental.

COLORS

CAMPS D’APLICACIÓ

 • Reparació de defectes superficials com coqueres o nius de grava, fins i tot amb grans gruixos.
 • Reconstrucció d’esglaons de formigó, peces ornamentals, murs de pedra.
 • Apte per al segellat d’esquerdes i fissures rígides i per al reforçament de paraments de formigó.
 • Excel·lent com a reparador de cèrcols de finestres, portes, ancoratges de perns.
 • Donada la seva elevadíssima resistència al desgast, és ideal a: paviments, rampes, canals, ponts.
 • Excel·lent en reparacions verticals i horitzontals, fins i tot a contra-gravetat.

COM S’APLICA

Antes de aplicar FIX-REPAR R2 recomendamos:

 • Eliminar cualquier resto de hormigón deteriorado, inconexo.
 • Eliminar todos los restos de polvo, pinturas, ceras, desencofrantes.

Como proteger los hierros de la armadura:

 • En el caso de tener que proteger los hierros de la armadura aplicar dos capas uniformes deANTI-OXID LIQUID o con FIX-REPAR ANTI-OXID
 • Cuando FIX-REPAR ANTI-OXID se ha secado, aproximadamente a las 2 horas, toma un color gris claro que nos indica que ya está preparado.

Preparación de la mezcla del FIX-REPAR R2:

 • Mezclar aproximadamente 4,0 litros de agua con 25 Kg. de FIX-REPAR R2.
 • Utilizar mezclador eléctrico a bajo número de r.p.m. para evitar la formación de grumos.
 • Aplicar FIX-REPAR R2 con la ayuda de un paletín.
 • FIX-REPAR R2 se aplica sin necesidad de usar encofrados en grosores mínimos de 5 mm. y máximos de 35 mm. por capa
 • Descarga la Ficha técnica de FIX-REPAR R2 para consultar todos los detalles técnicos y realizar una aplicación correcta y segura.

COM RECICLAR

 • Utilitza els contenidors de reciclatge de cartró i paper per rebutjar els sacs no útils i buits.
 • Utilitza els contenidors de reciclatge de plàstic per als envasos plàstics no útils i buits.
 • Les restes de morter i materials sobrants d’obra s’han de rebutjar als punts verds de cada localitat.

PRODUCTES RELACIONATS

Item added to cart View Cart Checkout