Scroll Top

Adhesió de Formigó I Acer

COM REALITZAR UNA ADHESIÓ
CORRECTA ENTRE FORMIGÓ I ACER

L’adhesió correcta entre formigó i acer és crucial per garantir la integritat estructural i el rendiment dels elements de construcció.

Per assegurar l´adhesió entre formigó i acer et recomanem utilitzar la nostra solució EPOXICOL. Es tracta d´un morter epoxi d´altes prestacions indicat per incrementar l´adherència sobre el formigó.

Abans de començar

És molt important assegurar-se que les superfícies del formigó i l’acer estiguin netes, sense pols, greix, oli i altres residus abans d’aplicar l’EPOXICOL amb total garantia.

L’adhesió correcta entre formigó i acer és crucial per garantir la integritat
estructural i el rendiment dels elements de construcció.

Per assegurar l´adhesió entre formigó i acer et recomanem utilitzar la nostra solució
EPOXICOL. Es tracta d´un morter epoxi d´altes prestacions indicat per incrementar
l´adherència sobre el formigó.

Abans de començar

És molt important assegurar-se que les superfícies del formigó i l’acer estiguin netes,
sense pols, greix, oli i altres residus abans d’aplicar l’EPOXICOL amb total garantia.

GUIA DE PRODUCTES

Adhesió de formigó i acer