Scroll Top

Morters d’Ancoratge

COM ESCOLLIR UN MORTER D’ANCORATGE  
QUE APORTI LA MÀXIMA SOLIDESA I SEGURETAT

L’ancoratge és un pas constructiu clau que incideix directament en la qualitat de l’edificació. Escull un morter de formulació constant com el GROUT S10 per treballar amb la màxima confiança. En el cas dels elements constructius que requereixin una protecció especial davant la humitat, el clima o els productes químics, et recomanem utilitzar EPOXICOL, reforça l’acabat i preveu l’envelliment prematur de la construcció.

L’ancoratge és un pas constructiu clau que incideix directament en la qualitat de l’edificació.
Escull un morter de formulació constant com el GROUT S10 per treballar amb la màxima
confiança. En el cas dels elements constructius que requereixin una protecció especial
davant la humitat, el clima o els productes químics, et recomanem utilitzar EPOXICOL,
reforça l’acabat i preveu l’envelliment prematur de la construcció.

GUIA DE PRODUCTES

Morters d’ancoratge