Scroll Top

SOLUCIONS FIXCER PER REPARAR 
I PROTEGIR EL FORMIGÓ DETERIORAT

En general, la degradació del formigó comença per l’oxidació de l’estructura de ferro. Succeeix quan la humitat s’introdueix a través del formigó i en arribar al ferro de l’estructura l’oxida. L’òxid provoca que la secció del ferro augmenti de volum, ocasionant una pressió des de l’interior que acaba trencant i desprenent la capa de formigó que cobreix el ferro.

Com reparar el formigó deteriorat?

La solució FIXCER per reparar el formigó presenta 2 fases: PASSIVAR I REPARAR.

1.- Passivar els ferros. Els “primers” actuals, com el FIX-REPAR ANTI-OXID o l’ANTI-OXID LIQUID, aplicats amb brotxa directament sobre l’òxid, l’estabilitzen, evitant així futures corrosions. Aquest mètode de protecció es defineix tècnicament com a passivació anòdica.

2.- Reparar per regenerar el formigó desprès. És imprescindible fer servir morters preparats específicament per a aquesta tasca i que compleixin una sèrie de requisits molt importants: elevades resistències mecàniques, retracció controlada, un mòdul d’elasticitat el més similar al del formigó i, de naturalesa alcalina per protegir les armadures.

El nostre FIX-REPAR compleix aquestes especificacions i aporta avantatges com: excel·lent adhesió, elevadíssima resistència a l’abrasió i fàcil treballabilitat, fins i tot sense fer servir encofrats.

En general, la degradació del formigó comença per l’oxidació de l’estructura de ferro.
Succeeix quan la humitat s’introdueix a través del formigó i en arribar al ferro de l’estructura
l’oxida. L’òxid provoca que la secció del ferro augmenti de volum, ocasionant una
pressió des de l’interior que acaba trencant i desprenent la capa de formigó que cobreix el ferro.

Com reparar el formigó deteriorat?

La solució FIXCER per reparar el formigó presenta 2 fases: PASSIVAR I REPARAR.

1.- Passivar els ferros. Els “primers” actuals, com el FIX-REPAR ANTI-OXID o l’ANTI-OXID
LIQUID, aplicats amb brotxa directament sobre l’òxid, l’estabilitzen, evitant així futures
corrosions. Aquest mètode de protecció es defineix tècnicament com a passivació anòdica.

2.- Reparar per regenerar el formigó desprès. És imprescindible fer servir morters
preparats específicament per a aquesta tasca i que compleixin una sèrie de requisits molt
importants: elevades resistències mecàniques, retracció controlada, un mòdul d’elasticitat
el més similar al del formigó i, de naturalesa alcalina per protegir les armadures.

El nostre FIX-REPAR compleix aquestes especificacions i aporta avantatges com: excel·lent adhesió,
elevadíssima resistència a l’abrasió i fàcil treballabilitat, fins i tot sense fer servir encofrats.

GUIA DE PRODUCTES

REPARACIÓ DEL FORMIGÓ

Com protegir
el formigó

És molt recomanable aplicar com a capa d’acabat, una pintura protectora. Evitarà l’entrada d’humitat al formigó, la carbonatació posterior i una nova oxidació del ferro. És una mesura bàsica de protecció per aconseguir la màxima durabilitat a les nostres estructures de formigó armat.

PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ

PROMOTOR T