Ciments tipus C2S2

  • És un adhesiu de ciment súper flexible. Es diferencia del tipus C2S1 per la seva flexibilitat alta.
  • Els Ciments tipus C2S2 es poden aplicar directament sobre forjat, solera o llosa de formigó.
  • Indicat per aplicar sobre suports que es poden deformar o dilatar.
  • Es pot utilitzar sobre una gran diversitat de suports.
  • És molt recomanable realitzar la tècnica del doble encolat, que consisteix a aplicar ciment–cola tant al revers de la peça com al suport.
 Per enganxarlo sobre metall recomanem CONSULTAR amb nosaltres.