Segelladors

Els productes segelladors elàstics s'utilitzen a les juntes de dilatació entre ceràmica i ceràmica per evitar l'entrada d'aigua, brutícia i altres materials no desitjats. Aquests segelladors també proporcionen gran flexibilitat per acomodar moviments.

Les massilles més idònies per al segellat de les juntes de dilatació, són les elastomèriques poliuretàniques o de base siliconada. Aquestes massilles s'enganxen perfectament als materials comunament usats en la construcció i presenten una gran elasticitat, durabilitat en el temps, així com una gran resistència a l'aigua i la intempèrie.