Adhesió de formigó i acer

L'adhesió correcta entre formigó i acer és crucial per garantir la integritat estructural i el rendiment dels elements de construcció.

Per assegurar l´adhesió entre formigó i acer recomanem utilitzar la nostra solució EPOXICOL. És un morter epoxi d'altes prestacions indicat per incrementar l'adherència sobre el formigó.

És molt important assegurarse que les superfícies del formigó i l'acer estiguin netes, lliures de pols, greix, oli i altres residus per aplicar el morter amb garantia total.