Millorador de l’adherència

  • Garantir l'adherència sobre el formigó és una fase clau a la construcció.
  • Per aconseguir més adherència dels morters sobre el formigó et recomanem afegirlos un additiu específic com la nostra solució PRIMFIX.
  • En afegir PRIMFIX augmentem l'adherència del morter al formigó i obtenim més solidesa, resistència i durabilitat en tots els elements constructius de l'obra.